Xin mời mọi người tham khảo. Mic hỏng nên tiếng hơi nhỏ

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *